Treballs forestals

Acostumats a treballar en el medi forestal, disposem d'extensa maquinària i equips per a realitzar treballs forestals amb total seguretat i eficàcia.

Franges de protecció antiincendis

A Ambientalia tenim un equip específic de treballs forestals format per un tècnic forestal, encarregats, oficials forestals i peons forestals propis i la maquinària necessària.

Realitzem obertura i manteniment de franges de protecció de baixa combustibilitat antiincendis. Tant franges de protecció de zones residencials com franges de visibilitat de camins com a franges estratègiques i tallafocs.

Reforestació

A Ambientalia tenim un equip específic de treballs forestals format per un tècnic forestal, encarregats, oficials forestals i peons forestals propis i la maquinària necessària.

Comprem el material vegetal en vivers especialitzats en planta forestal. Plantem amb les millors tècniques per assegurar la major supervivència de la plantació: preparació del terreny, Clotes, protector, manta, etc

Apertura i manteniment de camins

Els serveis d’extinció d’incendis necessiten que els camins i pistes forestals es trobin en bon estat. També els nuclis aillats de població

Ambientalia tealitza treballs de repàs de camins: neteja de la caixa, cunetes, guals, etc.

Neteja de parcel·les

A Ambientalia tenim un equip específic de neteja de parcel·les i tala i poda d’arbres realitzant els treballs d’una manera ràpida, professional i segura.

En superfícies petites realitzem els desbrossaments de manera manual, en les grans amb maquinària. Podem deixar les restes triturades in situ o retirar-les. Podem trossejar i apilar la llenya.

Disseny

L’equip d’experts paisatgistes i tècnics ambientals està a la seva disposició per a la realització de dissenys de jardins i projectes de qualsevol envergadura.

Mobiliari

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Construcció

L’ampli ventall de serveis d’Ambientalia suposen un gran avantatge pel fet que pot encarregar-se de projectes complets on intervenen treballs d’obra civil, jardineria, bioenginyeria, etc.

Personal qualificat

Ambientalia compta amb un equip propi per a treballs d’obra civil especialitzat.

Normativa

Ambientala construeix zones verdes de caràcter públic o privat, sempre amb el coneixement de les normatives ambientals i en ple compliment de les mateixes.

Maquinària especialitzada

El personal propi qualificat i la maquinària especialitzada per a cada treball són garantia de qualitat en l’execució de qualsevol obra de jardineria o obra civil.

¿Interessat en els nostres serveis?

Estem a el servei de l'ciutadà millorant l'espai