Medi ambient

Nombroses actuacions i treballs per ajuntaments i en el sector públic avalen a Ambientalia com especialista en la protecció del medi ambient i bioenginyeria.

Estabilització de talussos

A Ambientalia realitzem treballs de control de l’erosió mitjançant la instal·lació de mantes orgàniques, geocel·les, malles d’acer electrosoldades, gabions, feixines, hidrosembres, etc.

Recuperació de lleres de rius

A Ambientalia som especialistes en la realització de treballs de recuperació i estabilització de lleres de rius: eliminació de canyes (Arundo donax) i altres espècies autòctones, plantació en biorrotlles, etc.

Recuperació d'espais degradats

Clausurem abocadors i altres espais degradats periurbans i els reconvertim en espais naturalitzats.

Reforestem pedreres, zones forestals devastades pels incendis.

Àrees de pícnic

A Ambientalia constuïm àrees de pícnic i aparcaments de zones de visitants de espais naturals.

Camins i corriols

A Ambientalia som especialistas en la realització de camins i corriols en entorns periurbans i agroforestals amb el mínim impacte possible i utilitzant les tècniques més adequades en cada cas.

Realitzem també itineraris de sensibilització mediambiendal.

Disseny

L’equip d’experts paisatgistes i tècnics ambientals està a la seva disposició per a la realització de dissenys de jardins i projectes de qualsevol envergadura.

Mobiliari

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Construcció

L’ampli ventall de serveis d’Ambientalia suposen un gran avantatge pel fet que pot encarregar-se de projectes complets on intervenen treballs d’obra civil, jardineria, bioenginyeria, etc.

Personal qualificat

Ambientalia compta amb un equip propi per a treballs d’obra civil especialitzat.

Normativa

Ambientala construeix zones verdes de caràcter públic o privat, sempre amb el coneixement de les normatives ambientals i en ple compliment de les mateixes.

Maquinària especialitzada

El personal propi qualificat i la maquinària especialitzada per a cada treball són garantia de qualitat en l’execució de qualsevol obra de jardineria o obra civil.

¿Interessat en els nostres serveis?

Estem a el servei de l'ciutadà millorant l'espai