Jardineria

Més de 40 anys oferint serveis de jardineria i paisatgisme en el sector privat i públic.

Dissenys i projectes

L’equip d’experts paisatgistes i tècnics ambientals està a la seva disposició per a la realització de dissenys de jardins i projectes de qualsevol envergadura, sempre amb el coneixement de les normatives ambientals i en ple compliment de les mateixes.

La utilització de materials d’última generació com a gespa artificial, cautxú reciclat i tarimes sintètiques afavoreixen el disseny de superfícies sostenibles amb el medi ambient i proporcionen al client la possibilitat d’escollir entre les solucions més innovadores.

Construcció en jardineria

Ambientala construeix zones verdes de caràcter públic o privat, sempre atenent a les necessitats del client i del medi ambient, cuidant l’entorn.

El personal propi qualificat i la maquinària especialitzada per a cada treball són garantia de qualitat en l’execució de qualsevol obra de jardineria o obra civil, des del moviment de terres, instal·lacions, camins, rocalles, murs amb travesses de tren, etc.

Manteniment de jardins

Ambientalia vol ser el seu jardiner de confiança en cada jardí. Això implica a tot el personal de l’empresa posant tot el seu entusiasme i coneixements en el treball, ja que totes les persones que treballen a Ambientalia són professionals de vocació.

Manteniment de jardins, terrasses o zones cumunitaries, reparacions i manteniment de piscines, subminostrament de productes, etc.

Tractaments fitosanitaris i adobs

El control de plagues i malalties, a més de la seva prevenció, és una tasca important per al medi ambient. Ambientalia porta a terme aquests treballs amb total seguretat, garantida per les seves certificacions de riscos laborals i experiència en el sector.

Tractaments fitosanitaris per a plantes, gespa i arbres. Regeneració de gespa, escarificats i resembres.

Poda d'arbres exemplars

Els grans arbres i exemplars de valor històric o botànic requereixen d’una poda especialitzada en funció del seu tipus de brot o forma. Ambientalia disposa de professionals que realitzen podes perilloses i a mida amb total seguretat, avalats pels seus certificats de riscos laborals i reconeixement.

Poda de formació, recuperació de tanques i cures especials en funció de l’espècie.

Tala d'arbres

La tala d’arbres, especialment els de gran envergadura, requereixen tècniques i maquinària especialitzada per a garantir la seguretat dels treballs i dels béns i persones que es troben al voltant. Aquestes tasques s’han de realitzar amb total seguretat i les restes d’arbrat han de ser tractades de la forma correcta.

Tales d’arbres, neteja de parcel·les i retirada de restes autoritzada per l’administració.

Regs automàtics

A Ambientalia disposem d’un equip específic d’instal·lacions de regs automàtics en formació contínua i amb una llarga experiència.

Tant mateix també tenim la maquinària adequada per a realitzar xarxes de reg automàtic: rasadores, retroexcavadores, electrosoldadores, etc.

Podem realitzar tant petites instal·lacions com connexions de fins a 3″ en polietilè. Som especialistes en regs per aspersió, difusió i degoteig.

Disseny i instal·lació de tot tipus de regs automàtics, aspersió regalims, sensors de pluja etc.

Disseny

L’equip d’experts paisatgistes i tècnics ambientals està a la seva disposició per a la realització de dissenys de jardins i projectes de qualsevol envergadura.

Mobiliari

On her way she met a copy. The copy warn ed the Little Blind Text, that where it came from it would have been.

Construcció

L’ampli ventall de serveis d’Ambientalia suposen un gran avantatge pel fet que pot encarregar-se de projectes complets on intervenen treballs d’obra civil, jardineria, bioenginyeria, etc.

Personal qualificat

Ambientalia compta amb un equip propi per a treballs d’obra civil especialitzat.

Normativa

Ambientala construeix zones verdes de caràcter públic o privat, sempre amb el coneixement de les normatives ambientals i en ple compliment de les mateixes.

Maquinària especialitzada

El personal propi qualificat i la maquinària especialitzada per a cada treball són garantia de qualitat en l’execució de qualsevol obra de jardineria o obra civil.

¿Interessat en els nostres serveis?

Estem a el servei de l'ciutadà millorant l'espai