Condicions i avís legal

Condicions, seguretat a Internet i sobre la protecció de dades

Navegació segura: al navegar pel nostre web-site, podeu estar segurs de que no captem cap tipus d’informació del vostre ordinador, únicament les dades que el vostre navegador proporciona de forma automàtica com son el sistema operatiu, navegador utilitzat, versió, país de procedència, etc. i que s’utilitzen únicament per a elaborar les nostres estadístiques de visita. Tan sols es proporcionaran dades de forma voluntària si feu servir el nostre formulari de contacte o de la borsa de treball.

Ús de les vostres dades: de conformitat am el que preveu l’article 11 de la LOPD, emplenant el formulari de contacte o el de petició de pressupost, doneu el vostre consentiment per a que les vostres dades siguin comunicades a qualsevol empresa que tingui el capital social o fundació partícipe d’Ambientalia World SL, pel seu tractament, amb la finalitat de dirigir-vos informació i ofertes comercials dels seus productes i serveis. Tanmateix, amb la acceptació d’aquest avis legal, reconeixeu que la informació i les dades personals recollides son exactes i veritables.

Garantia de confidencialitat: Ambientalia World SL es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les vostres dades de caràcter personal i utilitzar-les únicament per a les finalitats indicades, de conformitat amb el que preveu l’article 9 de la LOPD i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reclament de Mides de Seguretat dels Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal.

Accés a les vostres dades: podreu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de protecció de dades de caràcter personal, comunicant-ho per correu a la següent adreça: C/ MIGUEL DE CERVANTES, 9 LOCAL, 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA).

Avís legal

Els continguts de les pàgines web de Majó Jardiners, han estat elaborats amb el propòsit de donar informació sobre l’empresa als usuaris de la mateixa.

Ambientalia World SL adverteix que la informació continguda en aquestes pàgines web pot estar incomplerta, pot contenir errors o estar desfasada, amb el qual no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat i precisió de les dades, dins dels límits establerts per la Llei.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que pugui ser efectuada amb la informació continguda en aquesta web i que es realitzi sense la autorització d’Ambientalia World SL, és una infracció que es castiga amb la Legislació vigent.

Ambientalia World SL no es fa responsable dels posibles errors de seguretat que puguin produïr-se pel fet d’utilitzar ordinadors infectats de virus informàtics, o de les consequències que puguin derivar-se del mal funcionament del navegador o pel ús de versions no autoritzades del mateix.

Queda prohibit l’accés a continguts o dades no autoritzades d’aquest web-site, com son arxius, codi font, imatges o informacions contingudes en el servidor que no siguin d’accés mitjançant un navegador d’internet, així com la seva edició o modificació.

En qualsevol cas de controversia que pugui derivar-se de la aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les condicions generals, sobmeses a la jurisdicció i Legislació Espanyola, Ambientalia World SL i l’usuari es someten, amb renúncia expresa, als jutjats i Tribunals de Barcelona capital (Espanya).

Ambientalia World SL. Empresa dedicada a serveis ambientals.
Societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Llibre-tom 33.063, foli 215, full B 221405 Inscripció 1. CIF B62398573